Dorpsplatform
Samen Driel

Wij zijn de stuwende kracht achter het realiseren van maatschappelijke verbeteringen in Driel, zodat Drielenaren geïnspireerd en geactiveerd worden om met hun eigen ideeën voor Driel aan de slag gaan.

‘Wat denk jij dat Driel nodig heeft?’

Thema Wonen, Wijken en Winkels
Thema Ontmoeten, Evenementen en Verenigingen
Thema Verkeer en Vervoer
Thema Zorg, Onderwijs en Duurzaamheid
Thema Sport, Recreatie en Speelplekken

Hoe werkt het?

1. Ontvang je code per brief

Ieder huishouden krijgt een brief van SamenDriel

2. Log in met je code

In de brief vind je een code. Daarmee kan je hier steeds opnieuw inloggen.

3. Volg de stappen

De enquête leidt je door 3 stappen en toont je daarna meteen het resultaat!

Wat zijn de resultaten?

Aantal ingevulde enquêtes: 313

Je ziet een overzicht van alle projecten en activiteiten die door de inwoners zijn bedacht. Het idee met de meeste voorkeursstemmen staat bovenaan.

Ook zie je verschillende thema’s. Hoe groter de taartpunt, hoe belangrijker de inwoners dit onderwerp vinden. De inwoners hebben de huidige situatie ook een rapportcijfer gegeven.

Wil jij je inzetten om een project te realiseren? Geef dan hieronder aan dat je graag wilt meepraten. We nemen vrijblijvend contact met je op

Verdeling per thema

Wonen, Wijken en Winkels

Een comfortabel huis in een prettige buurt, je dagelijkse boodschappen kunnen doen.

27%
Cijfer 5.0

Ontmoeten, Evenementen en Verenigingen

Een bruisend verenigingsleven, gezellige ontmoetingsplekken in het dorp.

20%
Cijfer 5.5

Verkeer en Vervoer

Veilige wegen in en rondom Driel, betrouwbaar Openbaar Vervoer (OV).

19%
Cijfer 5.2

Zorg, Onderwijs en Duurzaamheid

Zorgen voor elkaar, onze ouderen, onze kinderen en het milieu.

24%
Cijfer 5.3

Sport, Recreatie en Speelplekken

Goede sportvoorzieningen en een prettige buitenruimte om in te spelen voor jong en oud.

10%
Cijfer 5.3

Projecten


Een gezellig café / restaurant in Driel waar je elkaar kan ontmoeten, waar je kan werken en terecht kan voor een lekkere kop koffie en lunch. Denk bijvoorbeeld aan het restaurant van Landerij De Park. Wat is er voor nodig om zo'n locatie in Driel te krijgen?

Aantal actieve bewoners voor dit project: 6

In Heteren is een (wandel)park aangelegd in de uiterwaarden. Nabij de Korenvaar zou je in Driel mogelijk ook een park / wandelgebied kunnen realiseren. In maart 2020 wordt al een Klompenpad van meer dan 20km lang geopend naar Heteren en verder, dus wat kan er nog meer?

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Het aantal winkels in Driel is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dat is verklaarbaar, maar mede daardoor wordt het dorpshart minder aantrekkelijk. Hoe kunnen we toch zorgen dat het dorpscentrum verlevendigt door het ondernemersklimaat te verbeteren en winkels/bedrijven aan te trekken?

In het Wiel van Driel (VireHof) worden woningen gerealiseerd voor senioren (o.a. uit Driel), maar wordt daarmee volledig voorzien in de behoefte van de Drielenaren? Of is er meer nodig? En wat zijn de woningplannen van de gemeente Overbetuwe voor Driel?

Heteren heeft de handschoen opgepakt en ontwikkelt haar eigen centrumplan. In dat totaalconcept komt er 1300 m2 bruto vloeroppervlakte voor commerciële ruimte beschikbaar voor winkels, horeca en (maatschappelijke) dienstverlening. Kunnen we dat in Driel ook?

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

In Driel liggen veel trottoirs er slecht bij, waardoor de mobiliteit van sommige Drielenaren wordt beperkt. We maken samen een overzicht van locaties die beter moeten en gaan met de gemeente in gesprek.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

De Huiskamer in het oude pand van Carolus had een belangrijke sociale functie voor het dorp, maar moest meer dan een jaar geleden sluiten, omdat het pand gesloopt gaat worden. De initiatiefnemers van toen willen dolgraag opnieuw een huiskamer openen in Driel, maar stap 1 is het vinden van een locatie.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 3

Vanaf het Drielse Veer naar het centrum lopen van Driel is vrijwel onmogelijk. Wandelaars moeten (bij afwezigheid van een voetpad) over de smalle Rijndijk lopen. De verkeersveiligheid is daarbij in het geding. Zouden we een wandelpad kunnen aanleggen (onderaan de Dijk) waardoor Drielenaren en toeristen vanaf het pontje naar Driel kunnen lopen?

Kunnen we onze eigen energie gaan opwekken? Plannen voor een waterkrachtcentrale in de stuw uitwerken of een zonnepark aanleggen op het stuweiland?

Aantal actieve bewoners voor dit project: 6

Op Samendriel willen we een dorpsagenda bijhouden, zodat alle Drielenaren kunnen zien wat er te doen is in het dorp. Help je mee?

Lijn 56 loopt via Broeksingel en Dorpsstraat, maar doet het centrum van Driel niet meer aan. Vroeger was dat wel zo. Zouden we weer een bushalte in de Kerkstraat kunnen krijgen?

Eetgelegenheid in Driel. Waar je gezellig een hapje kan eten. Dit project zal straks worden samengevoegd met project #1. Dat maakt de behoefte nog duidelijker.

Door het aanleggen van een fiets- en wandelpad tussen tennis- en voetbalclub door naar 't Vlot wordt de ontsluiting naar Arnhem beter en veiliger. Voor voetgangers is een 'rondje Driel' via 't Vlot nu niet goed mogelijk, omdat een voetpad aan de Honingsveldsestraat ontbreekt. Door dit nieuwe doorgaande pad komt ook de Jeugdplek minder afgelegen te liggen.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

De in- en uitgang van de voetbalclub blijft een aandachtspunt; de fietsingang is slecht zichtbaar door de heggen en de hoofdingang komt uit op een kruispunt. Dit aandachtspunt is onder andere op te lossen door de ingang te verleggen, bijvoorbeeld door voor fietsers een in-/uitgang te maken richting de tennisvereniging en daar pas de Dorpsstraat op. Welke andere mogelijkheden zijn er nog meer?

Driel heeft 12 speeltuintjes, maar een grote uitdagende speeltuin wordt gemist door de kinderen van Driel

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Aantal actieve bewoners voor dit project: 3

Gravelveld naast de voetbalkantine van RKSV Driel ontwikkelen tot een openbaar multicourt, waarbij de ontsluiting voor voetgangers en fietsers (middels een brug) wordt ingericht via het terrein naast de tennisvereniging. Door deze afsluitbare nieuwe ingang kan het multicourt openbaar toegankelijk worden gemaakt, zonder de hoofdingang van het voetbalveld te gebruiken

Aantal actieve bewoners voor dit project: 7

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Centrum en Hofplein meer verbinden door een bomenlaan / park aan te leggen langs Cunerahof, BS De Kameleon en De Paddestoel

Aantal actieve bewoners voor dit project: 2

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Een wandelpad realiseren om van Driel over de stuw naar Doorwerth te kunnen lopen

Een fontein aanleggen in de vijver van de Breekenhof, mogelijk zelfs verlicht in de avond, te bedienen met een knop.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Aantal actieve bewoners voor dit project: 2

Een muziek-/danspodium in Driel, zodat buiten ook optredens kunnen worden gegeven. Kijken of dit onderdeel kan worden van een nieuw park in Driel?

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

De jeugd heeft haar jeugdplek achter de tennisvelden, maar een jeugdhonk zoals in Heteren ontbreekt in Driel. Is er behoefte aan een eigen gebouw? En waar zou dat dan moeten komen? Bij de huidige jeugdplek?

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Een goed onverhard pad langs de rijn om rondje te kunnen lopen met start bij driesprong.

Elstergrindweg (weer) rechtdoor laten lopen naar de Hollanderbroeksestraat, met een fietstunneltje onder de Cora Baltussenallee. Dit is een veiliger verbinding voor schoolgaande jeugd (autoluw), en een kortere fietsverbinding naar Elst en Nijmegen.

De landelijk stedenbouwkundige trend is om wonen, werken en recreëren meer op één plek te laten plaatsvinden. Maak het dus voor ondernemers aantrekkelijk om zich in Driel of directe omgeving te vestigen en voor ondernemende mensen om een eigen bedrijf te starten. Meer bedrijvigheid in het dorp dus, letterlijk en figuurlijk! Werk daarin ook nauw(er) samen met Heteren en Elst binnen de gemeente Overbetuwe maar - en misschien zelfs nog meer - met gemeente Arnhem vanwege de ligging van de Schuytgraaf. Het dorp en de wijk kunnen elkaar versterken! We hebben het station Arnhem Zuid dichtbij en diverse winkel-, zorg- en recreatievoorzieningen. Zorg dat er ook winkel- en recreatieaanbod in Driel bijkomt zodat de Schuytgraafbewoners ook meer richting Driel komen. En maak meer gebruik van onze unieke ligging bij de Rijn met bijvoorbeeld een restaurant met Rijnzicht.

Ik zou graag meer schuren in Driel willen voor kinderen die dan ook geld kunnen verdienen in plaats alleen in een supermarkt te werken. En dat een schuur niet 200 per maand kost maar gewoon voor een klein bedragje voor jongeren of kinderen die dat willen huren om iets te bereiken zoals auto's opknappen want niet iedereen heeft daar plek voor thuis dus 50 per maand is gewoon genoeg want kinderen moeten er ook wat aan verdienen en niet elk kind houd van sporten en ook veel kinderen in Driel houden van sleutelen of bouwen maar dan moet er niet zo een kleine schuur worden gebouwd maar echt een hele grote die dan in stukken kan verdeeld worden want niet iedereen weet dat kinderen ook van sleutelen houden het zou leuk zijn als het word uitgevoerd.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Zelfstandigen in Driel een werkplek bieden, bijvoorbeeld in een centraal gebouw met gezamenlijke voorzieningen, zoals een printer of een koffie-apparaat.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 3

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Kortere, veilige route voor fietsers, naar Elst, Nijmegen. Tunnel onder de Cora Baltussenallee

Aantal actieve bewoners voor dit project: 2

De mogelijkheid om te fitnessen in Driel verbeteren, zowel indoor als outdoor. Idee: plaats fitnesstoestellen in de openbare ruimte bij de tennisvelden, zoals in Slijk-Ewijk

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Dorpsstraat-Honingveldsestraat doorgaand verkeer maken. Ik heb meerdere keren een bijna ongeval meegemaakt doordat auto's vanuit de Dorpsstraat naar links de Honingveldsestraat op rijden terwijl een auto die aan komt rijden op de Honingveldsestraat recht door gaat naar de Hoenveldsestraat. Omdat bijna alle verkeer naar rechts gaat vanaf de Hoenveldsestraat richting de Dorpsstraat is er sprake van een zeer onveilige situatie als er wel een keer iemand rechtdoor gaat (waarbij een auto/fietser volgens de huidige verkeersregels voorrang moet verlenen).

Het pad en de aankomst locatie van de pakjesboot verbeteren. Pad opnieuw verharden, de bestraten waar de bezoekers komen, etc.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Ik woon nu een jaar in Driel. Ik hoor en zie dat er een rijk verenigingsleven is, echter voor mij onduidelijke welke, wat en voor wie. Of er vrijwilligers nodig zijn en voor wat idem. Ik denk dat hier mogelijkheden zijn. Wellicht ook voor aantrekkelijk maken van vrijwilligerswerk door opknippen en/of combineren

Rolstoelvriendelijke toilet in de dorpstraat. Oprit stoep naar ingang winkels bijvoorbeeld bij de bakker. Winkels rolstoelvriendelijk maken.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Verbetering wandel gebied langs Broeksingel en Verlengde Rijnstraat. Nu op dubbel fietspad.

Verlichting fiets/wandelpad tussen rotonden Broeksingel en Cora Baltussenallee verbeteren.

Ergens een kleine doorgang maken voor de auto om van Driel (Vogelbuurt of via de dijk) naar Schuytgraaf Noord te kunnen gaan

Een zebrapad over de Broeksingel ter hoogte van de Voorsteeghstraat aanleggen?. Door de knik in de Broeksingel op dat punt is een oversteek daar onveilig, zeker voor de schoolkinderen uit een deel van De Breekenhof.

Betere locatie waar tegen redelijk bedrag consumptie kan worden genomen!

Er zijn te weinig brievenbussen in Driel. Je moet altijd naar Albert Heijn. Wat mij betreft wordt de brievenbus die ooit aan de Honingveldsestraat/hoek Dorpsstraat stond teruggeplaatst. Een brievenbus in De Breekenhof vind ik ook prima.

Realiseer ruiterpaden in omliggende natuurgebieden/parken

Het aanleggen van een jeu de boules, zonder toegang van honden

Via baltussen met auto naar Driel: weg maakt nu een hoek, graag een verbrede flauwe bocht

Tijdens evenementen bv kersenfeest een invalidentoilet. zodat ook mensen met een beperking hier ook naar toe kunnen

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

In plaats van de lichtkrant met de rode letter een LED-scherm ophangen bij de ingangen van het dorp, zodat Driel kan zien wat er in het dorp te doen is.

Er gaat veel verkeer over de Baltussenweg naar de Rijndijk richting Arnhem en pontje). Zodra het verkeer (zware vrachtauto’s, personenauto’s, fietsers en wanderlaars) het dorp (bij drempel) uitgaat gaat de snelheid omhoog. De weg is smal/slecht, er ligt een blinde bocht en er wonen schoolgaande kinderen. Zonder verandering (maatregel, verbreding, fietspad/voetpad) vragen om problemen.

Om van het hart van de Vogelbuurt voor voetgangers en rolstoelers, gebruikers van rollaters een directere verbindng met het Centrum van Driel te geven zou een voetpad een vanuit de Vogelbuurt naar de Kerkstraat een optie kunnen zijn. Mogelijk dat bij een herinrichting cq. reconstructie van het centrum van Driel hier rekening mee gehouden kan worden.

Het aanwezige groen (struiken) kan beduidend smaller ingericht worden waardoor dit allereerst beter onderhouden kan worden, en er eventueel meer parkeerruimte beschikbaar komt voor de omliggende ondernemers en hun publiek. Een plein waar de bestaande bomen gesnoeid of vervangen worden (i.v.m. véél bladafval en dakschade aan geparkeerde auto's in de najaarsperiode door van behoorlijke hoogte vallende eikels) en als klap op de vuurpijl de "openbare parkeerplaatsen" tot een blauwe parkeerzone transformeren tussen 10:00 uur en 18:00 uur op werkdagen & Zaterdag.

Verkeerssnelheid in de berenklauw is 30 km/uur echter rijden auto-bestuurders hier dikwijls te hard. Veel kinderen in deze woonwijk en andere wijken in de Brekenhof. Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel, daarom extra verkeersdrempels plaatsen om de snelheid zo terug te dringen.

https://www.sjorssportief.nl

Ca. 2016 zjn er smilies op tegels geplaatst om een veilige looproute naar de scholen aan te geven. Zou het een idee zijn om de smilies te vernieuwen. Bovendien stel ik voor om jaarlijks de ouders/leerlingen van de basisscholen een uitreiker te verstrekken net daarop de aangegeven looproutes.

De Stuw en de Rijn zijn onlosmakelijk verbonden met Driel. Drielenaren kunnen echter niet direct langs de Rijn wandelen. Creer een wandelroute langs de Rijn die er voor zorgt dat Drielenaren daadwerkelijk van de Rijn kunnen genieten en niet over de vaak gevaarlijke Rijndijk hoeven te wandelen. Een route door de uiterwaarden met verbindingen richting de Vredesteinsestraat, de Kerkstraat en de Baltussenweg. Desnoods doortrekken naar de Drielse Veer. Zo kun je een mooi klein "Rondje Rijn" maken.

In alle dorpskernen een golfkarretje met een bakje voor buitengebied

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

Hardloop route voetpad realiseren rondom Driel inclusief verlichting.

Baltussenweg, patrijsstraat, dorpstraat, Rijnstraat, cremerstraat en Molenstraat

Het groener maken van de rotondes in Driel en ook de grote letters DRIEL bij de ingang Driel Rijnstraat.

Trainingstraject aanleggen in bijvoorbeeld een parkje of langs de dijk, met natuurlijke obstakels om zelf bootcamp te doen

Alle voetpaden in de Oldenhof eindigen op parkeerplaatsen. Gehandicapten in een rolstoel en ouderen met een rollator moeten via de naastliggende struiken naar de openbare parkeerplaatsen. Op een andere manier is niet mogelijk. De belemmering voor bromfietsers en fietsers heeft geen functie d.m.v. deze paaltjes en is voor hun gemakkelijk te omzeilen.

tegels en nepgras er uit, meer planten en bomen er in

Brug over de gracht bij Reuvekampstraat - Broeksingel. Verlengen Trottoir Broeksingel 67, zodat de wijk rond de Reuvekampstraat. sneller de bushalte Broeksingel.67 te bereiken is. Tevens fietsrekken bij bushalte

Drielse rijndijk weer 80 km

Een voetbalveldje realiseren waar de jeugd terecht kan om lekker te ballen bijvoorbeeld een Cruijff court of een omheind kunstgrasveld wat tot een bepaalde tijd toegankelijk is en waar toezicht op is door bijvoorbeeld bewoners.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in het dorp. Mensen zijn te beroerd om honderd meter te lopen. Buiten parkeervakken parkeren kan voor onveilige situaties zorgen.

Een professionele show met echt mooi vuurwerk zodat we zelf minder afknallen. Beter voor het milieu, en meer genieten van echt mooi vuurwerk

Als we alle daken in Millingen vol leggen, kunnen we 50% van de capaciteit realiseren

Realiseer in Driel een ontmoetingsplek voor creatievelingen. Een plek waar handwerkers, schilders, muzikanten, tekenaars en artiesten van jong tot oud inspiratie kunnen opdoen, eigen werk kunnen creëren en reclame maken voor hun ambacht. Hiervoor moet dan wel de nodige apparatuur worden aangeschaft of worden gedoneerd.

Via online platforms is het mogelijk om de lokaal opgewekte stroom zelf te verhandelen

Geef Drielse muzikanten (in spe) de ruimte en gelegenheid om hun muzikale creativiteit te ontplooiien middels een muziekcentrum met een of enkele oefenruimtes.

Aantal actieve bewoners voor dit project: 1

volgens mij zijn er in Driel veel mensen die kunst maken/bezig zijn met kunst Een kunstroute laat mensen kennismaken met kunst en creativiteit en misschien worden ze wel gestimuleerd.

Realiseer squash/bowling centrum , indoor zwembad

Al jaren word er in de Lijsterstraat stelselmatig te hard gereden. De borden "woonerf" hebben geen invloed meer op de verkeersdeelnemers. Maak daarom maar weer doodlopend zoals het vroeger ook was. Zo maken we de straat weer veilig en leefbaar voor de bewoners.

Driel ligt aan de Rijn, maar we maken niet recreatief gebruik van deze mooie rivier. Met een boothelling/trailerhellin zoals in Heteren geef je Drielenaren de gelegenheid bootjes te water te laten en lekker op de rivier te dobberen. (Een aanlegstijger en haventje zou helemaal te gek zijn! :-))

Er fietsen veel kinderen langs de Ausemsstraat van en naar school. Verkeer vanuit de Reuvekampstraat komt soms veel te hard de straat uit.

De huidige straat verlichting in de Baltussenweg is merendeels aan 1 kant, terwijl de andere kant (stoep kant) grotendeels onverlicht is. Onveilige situaties in het donker vanwege schuinen stoepen , trappen in hondepoep in het donker is hiervan het gevolg